X. shromáždění vlastníků

30.11.2018 19:44

se konalo dne 27.11.2018. Zápis je uložen v příslušné rubrice.