Může se hodit . . . nabídka řemesel  a služeb

 

MČ Praha 15

www.praha15.cz

 

Katastr nemovitostí

nahlizenidokn.cuzk.cz/

 

Bytové družstvo Pragostav

www.pragostav.cz

 

Pražská integrovaná doprava

www.ropid.cz

 

Stěhování, vyklízení, odvoz na skládku, bourací práce, doprava . . . . 

 

Instalatérské práce

www.macek-instalater.cz/

 

Práce všeho druhu

 

 

 

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu.pdf (29985)

 

Sběrné dvory

www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/sberne-dvory