Smlouva na rekonstrukci objektů 379-381

17.06.2014 20:57

Dne 17.6.2014 byl učiněn další krok nutný k zahájení celkové rekonstrukce el. rozvodů, rekonstrukci balkonů a zateplení objektů. Byla podepsána smlouva o rekonstrukci. Na základě tohoto budou nyní probíhat další nutné kroky (vyřízení stavebního povolení a záboru prostranství, realizace bankovního úvěru, ...).

Průběžně zde budou zveřejňovány postupy těchto jednání. Před začátkem rekonstrukce bude vše včas vlastníkům oznámeno jak  zde tak i na domovních vývěskách.

Celý text smlouvy je uveřejněn v rubrice "výběrová řízení",