Podlaha výtahu v č. 381

23.11.2014 17:46

Již od poloviny září máme nabídku firmy Otis na výměnu podlahy, resp. její krytiny ve výtahu v č. 381. S realizací jsme čekali na ukončení prací na el. stoupacím vedení, kdy bylo zvýšené riziko opětovného poškození. Nyní bude oprava objednána a provedena.