Kadeřnictví v č. 380

14.07.2014 00:28

Dne 30.6.2014 byl ukončen nájem pí. Lulkové provozující kadeřnictví v č. 380. Doběhla smlouva na dobu určitou  a vzhledem k dluhu za nájemném nebyla prodloužena. 

Dle smlouvy měla pí. Lulková po ukončení nájmu předat prostor zástupcům výboru SVJ. Bohužel se tak nestalo  a od 1.7.2014 je pí Lulková v podstatě nezvěstná a na jakýkoliv pokus o kontakt nereaguje.

V následujícím týdnu bude proto prostor za účasti třetí osoby otevřen, věci zde uložené budou vystěhovány a uloženy a prostor bude opět připraven k pronájmu.

Náklady s tím spojené včetně smluvního penále za nevyklizení prostor + poplatek  za uložení + dlužná částka za nájem budou následně vymáhány soudní cestou.