34. schůze výboru

15.04.2014 20:50

Zápis je uveřejněn v rubrice "Zápisy ze schůzí výboru".