Od 1.1.2014 jsme jako vlastníci povinni  dle §1177 OZ oznámit prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu vlastníkům jednotek nejpozději do 30 dnů každou následující změnu:

  • nabytí vlastnictví jednotky
  • svou adresu
  • počet osob které budou mít v bytě domácnost
  • změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí         v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.
  • přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí            i jméno a adresu této osoby a počet osob v bytě

Na vyžádání budou seznamy předloženy k nahlédnutí vlastníkovi který o to požádá.

* povinné údaje

Dotazník vlastníka